Whatsapp Whatsapp
Telefon Call Now!
+90 541 301 96 10 +90 216 504 12 46

Oral Presentations

fotograf-2-2International

 1. Beyhan G., Fındık H., Aydın E., Küçükkaya D., Cihandide E., Uzunismail A.: The effects of different harvesting technics, adrenaline and centrifuge on fat grafts’ survival. V. Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery. 22-26 May 2007, Kuşadası-Izmir, Türkiye.
 2. Aydın E.E., Fındık H., Cihandide E., Küçükkaya D., Beyhan G., Uzunismail A.: Examination of capsule development on Alloderm® wrapped silicone implants after radiotherapy. V. Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery. 22-26 May 2007, Kuşadası-Izmir, Türkiye.
 3. Beyhan G., Fındık H., Aydın E., Küçükkaya D., Cihandide E., Uzunismail A. : Versatility of external continuous over and over suture in prominent ear correction. V. Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery. 22-26 May 2007, Kuşadası-Izmir, Türkiye.
 4. Fındık H., Cihandide E., Küçükkaya D., Aydın E.E., Çiloğlu E.S., Uzunismail A. : Our experience with perforator flaps in lower extremities. V. Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery. 22-26 May 2007, Kuşadası-Izmir, Türkiye.
 5. Uzunismail A., Aydın E., Cihandide E., Kurul S.: Examination of capsule development on Alloderm®-wrapped silicone implants after radiotherapy. British Association of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgeons. Winter Meeting, 3-5 December 2008, London, UK.
 6. Cihandide E., Aydın Elif E., Uzunismail A.: A new approach for correction of the prominent ear deformity- The distally based perichondrio-adipo-dermal flap technique. Best of Europe Session, 2nd Congress of EASAPS (European Association of Societies of Aesthetic Plastic Surgery). 16-18 September 2009, Cardiff, UK.

National

 1. Aydın E.E., Fındık H., Cihandide E., Küçükkaya D., Beyhan G., Uzunismail A.: Examination of capsule development on Alloderm®wrapped silicone implants after radiotherapy. 28. Congess of the Turkish Society of Aesthetic Plastic Surgeons 20-23 september 2006
 2. H. Başkurt,, E.E.Aydın, A. Uzunismail.Spiral taşa bağlı el yaralanmaları-60 olgunun retrospektif değerlendirilmesi 30. Türk Plastik ,Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 15-19 Ekim 2008, Antalya
 3. O. Morkoç, E.E.Aydın Yanak ve komşu bölge defektlerinin rekonstruksiyonunda lokal flep uygulamaları -48 olgunun retrospektif analizi. 30. Türk Plastik ,Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 15-19 Ekim 2008, Antalya
 4. H. Başkurt, E.E.Aydın, O. Morkoç, M.A. Uzunismail Önkol periferik sinir yaralanmalarında cerrahi tedavi sonuçlarımız ve klinik deneyimlerimiz, IV. Ulusal Rekonstruktif Mikrocerrahi Derneği Kongresi
 5. Cihandide E., Aydın Elif E., Uzunismail A.: A new approach for correction of the prominent ear deformity- The distally based perichondrio-adipo-dermal flap technique. Best of Turkey Session, XIII. Congess of the Turkish Society of Aesthetic Plastic Surgeons and ISAPS course. 19-22 June 2009, Istanbul, Türkiye
 6. Aydın Elif E., Cihandide E., Kurul S., Uzunismail A.: Examination of capsule development on Alloderm® wrapped silicone implants after radiotherapy. Best of Turkey Session, XIII. Congess of the Turkish Society of Aesthetic Plastic Surgeons and ISAPS course. 19-22 June 2009, Istanbul, Türkiye.
 7. Cihandide E., Aydın Elif E., Uzunismail A.: A new approach for correction of the prominent ear deformity- The distally based perichondrio-adipo-dermal flap technique. XXXII. Congess of the Turkish Society of Turkish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery. 15-19 September 2010, Trabzon, Türkiye.
 8. Aydın E.E., Fındık H., Cihandide E., Küçükkaya D., Beyhan G., Uzunismail A.: Examination of capsule development on Alloderm®wrapped silicone implants after radiotherapy. V. Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery. 22-26 May 2007, Kuşadası-Izmir, Türkiye.