Whatsapp Whatsapp
Telefon Call Now!
+90 541 301 96 10 +90 216 504 12 46

Poster Presentations

fotograf-5-2International

 1. Fındık H., Cihandide E., Küçükkaya D., Aydın E.E., Eroğlu S., Uzunismail A.: Our experience with perforator flaps in lower extremities. X. International Course on Perforator Flaps. 6-9 September 2006, Ankara, Türkiye.
 2. Fındık H., Aydın E., Cihandide E., Başkurt H., Uzunismail A.: Olmsted Syndrome- Case report. V. Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery. 22-26 May 2007, Kuşadası-Izmir, Türkiye.

National

 1. E. Çelik, E.E.Aydın, M.Adnan Uzunismail Çocuklarda el bölgesi rekonstruksiyonlarında kasık flebi uygulamaları 9. Türk el ve üst ekstremite Cerrahi Kongresi 19-23 Mayıs 2004
 2. N. Tuncel, E.E.Aydın, Adnan Uzunismail Bilateral no 7 fasyal yarık olgu sunumu, 27. Ulusal Türk Plastik ve Estetik Cerrahi Kongresi ,14-17 eylül 2005
 3. Our experience with perforator flaps in lower extremities. 10.Ulusal Perforator Flep kursu,6-9 eylül 2006 Ankara
 4. N. Tuncel, E.E.Aydın, A. Uzunismail Olmsted sendromlu olgunun sunumu 28. Ulusal Türk Plastik ve Estetik Cerrahi Kongresi 20-23 Eylül 2006
 5. O. Morkoç, E.E.Aydın, M. Adnan Uzunismail Aynı hastada polidaktili, sindaktili, prominent ear, kriptorşidi, 28. Ulusal Türk Plastik ve Estetik Cerrahi Kongresi
 6. Cihandide E., Fındık H., Aydın E.E., Başkurt H., Uzunismail A.: Synchronous bilateral carpal tunnel syndrome developing in monozygotic twins- Case report. XI. Congress of the Turkish Society of the Hand and Upper Extremity Surgery. 16-19 May 2008, Çeşme-Izmir, Türkiye.
 7. Cihandide E., Fındık H., Aydın E.E., Yeşiladalı G., Uzunismail A.: Atypically located lipoma in the hand- Case report. XI. Congress of the Turkish Society of the Hand and Upper Extremity Surgery. 16-19 May 2008, Çeşme-Izmir, Türkiye.
 8. Cihandide E., Fındık H., Aydın E.E., Özgenç Ö., Uzunismail A.: Masses and lesions of the hand and the wrist.- Retrospective analysis of 107 patients. XI. Congress of the Turkish Society of the Hand and Upper Extremity Surgery. 16-19 May 2008, Çeşme-Izmir, Türkiye.
 9. Cihandide E., Fındık H., Aydın E.E., Ok B.B., Uzunismail A.: Suicidal subcutaneous injection of an insecticide into the left wrist- Case report. XI. Congress of the Turkish Society of the Hand and Upper Extremity Surgery. 16-19 May 2008, Çeşme-Izmir, Türkiye.
 10. Başkurt H., Aydın E.E., Cihandide E., Yeşiladalı G., Uzunismail A.: Multiple Xanthoma affecting the quality of life- Case report. XXX. Congress of the Turkish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery. 15-19 October 2008. Antalya, Türkiye.
 11. Cihandide E., Aydın E.E., Başkurt H., Özgenç Ö., Uzunismail A.: Nicolau Syndrome- Case report. XXX. Congress of the Turkish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery. 15-19 October 2008. Antalya, Türkiye.
 12. Cihandide E., Aydın E.E., Morkoç O., Başkurt H., Uzunismail A.: Application of the vertical scar reduction mammaplasty technique in correction of Gynecomastia- Case report. XXX. Congress of the Turkish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery. 15-19 October 2008. Antalya, Türkiye.
 13. G.Beyhan, E.E.Aydın,A. Uzunismail Doğumsal her iki başparmakta tetik parmak deformitesi , Olgu sunumu, 11. El Ve Üst ekstremite cerrahisi Kongresi 16-19 mayıs 2008, İzmir
 14. E.E.Aydın (2. İsim)Nadir bir tırnak yatağı tümörü, Atipik yerleşimli dermatofibrom, Olgu bildirimi,31.Türk Plastik Rekonstruktif Cerrahi Kongresi,adana
 15. E.E.Aydın(2.isim) Ampute bacak güdüğünde protez kullanımına bağlı dev verriköz hiperplazi. Olgu sunumu 31. Türk Plastik Rekonstruktif Cerrahi Kongresi,adana
 16. E.E.Aydın(2.isim) Gluteal bölgede yerleşimli dev epidermoid kist , Olgu sunumu, 31. Türk Plastik Rekonstruktif Cerrahi Kongresi,adana
 17. G.Beyhan E.E.Aydın ,M.Adnan Uzunismail Alt dudakta kronik tramvaya bağlı median kleft, Olgu sunumu, 31. Türk Plastik Rekonstruktif Cerrahi Kongresi,adana
 18. E.E.Aydın(2.isim) Erkek hastada arola yerleşimli bazal hücreli karsinom,olgu sunumu, 31. Türk Plastik Rekonstruktif Cerrahi Kongresi,adana
 19. E.E.Aydın (2. İsim) Yaygın yerleşimli nevus komedonicus, 31. Türk Plastik Rekonstruktif Cerrahi Kongresi,adana